เกี่ยวกับเรา


ปรัชญา
เพื่อสร้างนักศึกษาวิชาชีพคอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์
ผลิตบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ ช่วยงานมหาวิทยาลัย

Leave a Reply