ขอนิมนต์/เชิญ เข้าร่วมอบรม หลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ


Visual Composer is the #1 Frontend and Backend drag and drop page builder. All the content within pages and posts for this demo were built with this and the theme options.

Check it out!

ผลงานผู้ฝึกอบรม


หลักสูตรฝึกอบรม

อบรมเดือนมีนา3

สร้างเว็บไชต์ส่วนงานด้วย WordPress เพื่อส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัล สำหรับบุคคลากรภาครัฐ

ในวันที่ 11 – 12 มีนาคม พ.ศ.2562
เวลา 09.00 – 17.00 น.

gSlide

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ (G Slides)

ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

 

Drive-File-Stream

หลักสูตร การบริหารข้อมูลในองค์กรด้วย Google Drive File Stream (สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เวลา 12.30 – 16.30 น.