ขอนิมนต์/เชิญ เข้าร่วมอบรม หลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วย WordPress


Visual Composer is the #1 Frontend and Backend drag and drop page builder. All the content within pages and posts for this demo were built with this and the theme options.

Check it out!

ผลงานผู้ฝึกอบรม


หลักสูตรฝึกอบรม

edit-Google-Drive-file-stream

หลักสูตร การบริหารข้อมูลในองค์กรด้วย Google Drive File Stream (กองวิชาการ)

ในวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.2561
เวลา 12.30 – 16.30 น.

gSlide

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ (G Slides)

ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

 

Drive-File-Stream

หลักสูตร การบริหารข้อมูลในองค์กรด้วย Google Drive File Stream (สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เวลา 12.30 – 16.30 น.