ตารางหลักสูตร


ตารางหลักสูตรอบรม พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2562

ลำดับ

หลักสูตร

วันที่จัดอบรม

รายละเอียดหลักสูตร

ค่าใช้จ่าย

สม้ครอบรม

1

เทคนิคการใช้ Infographic สำหรับการทำงานในยุค 4.0

17 มกราคม 62

หลักสูตร Infographic

ฟรี

 

2

Social Media เพื่อการประชาสัมพันธ์ส่วนงาน

23 – 24 มกราคม 62

รายละเอียด

ฟรี