ขอนิมนต์/เชิญ ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตร การจัดการข้อมูลแบบมืออาชีพ ( G Sheets )


Visual Composer is the #1 Frontend and Backend drag and drop page builder. All the content within pages and posts for this demo were built with this and the theme options.

Check it out!

ผลงานผู้ฝึกอบรม


หลักสูตรฝึกอบรม

Gsheets2

หลักสูตร การจัดการข้อมูลแบบมืออาชีพ ( G Sheets )

ในวันที่ 18 – 19 ธันวาคม พ.ศ.2560

231160

หลักสูตร เพิ่มสมรรถนะการทำงานด้วย G Suite for Education รุ่น 2

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

e-meeting

หลักสูตร บริหารงานประชุมด้วยระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (MCU e-Meeting)

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2560