หลักสูตร
 • ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอนิมนต์/เชิญ ผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม “หลักสูตร การติดตั้งและใช้งานระบบปฎิบัติการ Windows 10” ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ นี้ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยวิทยากร มากความสามารถทางด้านระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  นายวิศรุต  จิมานัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ณ […]

  ขอนิมนต์/เชิญ ผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม “หลักสูตร การติดตั้งและใช้งานระบบปฎิบัติการ Windows 10”

  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอนิมนต์/เชิญ ผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม “หลักสูตร การติดตั้งและใช้งานระบบปฎิบัติการ Windows 10” ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ นี้ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยวิทยากร มากความสามารถทางด้านระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  นายวิศรุต  จิมานัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ณ […]

  Continue Reading...

 • ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ขอนิมนต์ เชิญ ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรม หลักสูตร คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ในวันพฤหัสบดี ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย  ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ ที่ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ชัั้น ๔ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โทร : ๐๓๕ – ๒๔๘ […]

  ขอนิมนต์ เชิญ ผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม หลักสูตร คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ขอนิมนต์ เชิญ ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรม หลักสูตร คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ในวันพฤหัสบดี ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย  ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ ที่ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ชัั้น ๔ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โทร : ๐๓๕ – ๒๔๘ […]

  Continue Reading...

 • ตารางอบรม โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้สนใจ ท่านสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรที่ท่านสนใจ ได้จากตารางนี้ค่ะ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

  ตารางอบรม โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ตารางอบรม โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้สนใจ ท่านสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรที่ท่านสนใจ ได้จากตารางนี้ค่ะ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

  Continue Reading...

 • ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอนิมนต์ เชิญ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการจัดการไวรัสและมัลแวร์ ด้วย nod32 และ spybo ในวันที่ ๑๒ ภุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ นี้ เวลา ตั้งแต่ ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ นฺ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรและดาวน์โหลดใบตอบรับได้ที่นี้ […]

  ขอนิมนต์ เชิญ ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการจัดการไวรัสและมัลแวร์ ด้วย nod32 และ spybo

  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอนิมนต์ เชิญ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการจัดการไวรัสและมัลแวร์ ด้วย nod32 และ spybo ในวันที่ ๑๒ ภุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ นี้ เวลา ตั้งแต่ ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ นฺ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรและดาวน์โหลดใบตอบรับได้ที่นี้ […]

  Continue Reading...

 • ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอนิมนต์ / เชิญ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมอบรม  หลักสูตรการลงระบบปฏิบัติการสำเร็จรูป (Ghost windows)  ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ นี้ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  ดาวน์โหลด รายละเอียดและกำหนดการ คลิก

  ขอนิมนต์/เชิญ เข้าอบรมหลักสูตรการลงระบบปฏิบัติการสำเร็จรูป (Ghost windows)

  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอนิมนต์ / เชิญ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมอบรม  หลักสูตรการลงระบบปฏิบัติการสำเร็จรูป (Ghost windows)  ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ นี้ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  ดาวน์โหลด รายละเอียดและกำหนดการ คลิก

  Continue Reading...

 • ด้วยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการเว็บไซต์ให้ปลอดภัย (Website Security Management) ในวันอังคารที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย

  ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการเว็บไซต์ให้ปลอดภัย (Website Security Management)

  ด้วยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการเว็บไซต์ให้ปลอดภัย (Website Security Management) ในวันอังคารที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย

  Continue Reading...

 •     ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอนิมนต์/เชิญ เจ้าหน้าที่ ส่วนภูมิภาค วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ เข้าอบรมความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการติดตั้งและดูแลระบบเครือข่ายขั้นสูง ในวันที่ ๒๖ – ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ โซน C อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ติดต่อสอบถามรายละเอียด การอบรม  ๐๓๕ – ๒๔๘๑๙๕ […]

  ขอนิมนต์/เชิญ เข้าอบรมความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการติดตั้งและดูแลระบบเครือข่ายขั้นสูง

      ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอนิมนต์/เชิญ เจ้าหน้าที่ ส่วนภูมิภาค วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ เข้าอบรมความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการติดตั้งและดูแลระบบเครือข่ายขั้นสูง ในวันที่ ๒๖ – ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ โซน C อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ติดต่อสอบถามรายละเอียด การอบรม  ๐๓๕ – ๒๔๘๑๙๕ […]

  Continue Reading...

 • ส่วนเทคโนโลยีสารนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “การพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วยซ๊เอ็มเอส (Web CMS  Development)  ” สำหรับส่วนภูมิภาคซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ นี้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๕ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   รายละเอียดทั้งหมด

  ขอนิมนต์/เชิญ เข้าร่วมอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วยซ๊เอ็มเอส (Web CMS Development) ส่วนภูมิภาค

  ส่วนเทคโนโลยีสารนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “การพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วยซ๊เอ็มเอส (Web CMS  Development)  ” สำหรับส่วนภูมิภาคซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ นี้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๕ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   รายละเอียดทั้งหมด

  Continue Reading...

 •     การพัฒนาไซต์ส่วนงานด้วย CMS ขั้นสูง (Web CMS Advance Development)                ๑.ชื่อหลักสูตร การพัฒนาไซต์ส่วนงานด้วย CMS ขั้นสูงWeb CMS Advance Development ๒.หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๓.หลักการและเหตุผล ในปัจจุบันนี้การนำเอา WordPress ไปพัฒนาเป็นเว็บไซต์กำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากทั้งในไทยและต่างประเทศ ด้วยเหตุผลที่ว่า WordPress นั้นง่ายต่อการใช้งาน และการพัฒนาต่อยอด ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เล็งเห็นความสําคัญของการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัยมาใช้สําหรับพัฒนาเว็บไซต์ของส่วนงานในขั้งสูง […]

  ขอนิมนต์/เชิญ เข้าร่วมอบรมการพัฒนา เว็บไซต์ส่วนงานด้วย cms ขั้นสูง Web CMS Advance Development ส่วนกลาง

      การพัฒนาไซต์ส่วนงานด้วย CMS ขั้นสูง (Web CMS Advance Development)                ๑.ชื่อหลักสูตร การพัฒนาไซต์ส่วนงานด้วย CMS ขั้นสูงWeb CMS Advance Development ๒.หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๓.หลักการและเหตุผล ในปัจจุบันนี้การนำเอา WordPress ไปพัฒนาเป็นเว็บไซต์กำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากทั้งในไทยและต่างประเทศ ด้วยเหตุผลที่ว่า WordPress นั้นง่ายต่อการใช้งาน และการพัฒนาต่อยอด ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เล็งเห็นความสําคัญของการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัยมาใช้สําหรับพัฒนาเว็บไซต์ของส่วนงานในขั้งสูง […]

  Continue Reading...

 •   หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วย CMS ส่วนกลาง ระยะเวลาในอบรม ๒ วัน  รวม ๑๒ ชั่วโมง ขอนิมนต์/เชิญ บุคลากรส่วนกลาง เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วย CMS ส่วนกลาง วัตถุประสงค์ ๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ดูแลเว็บไซต์สามารถสร้างเว็บไซต์ของส่วนงานได้ ๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ไปประยุกต์พัฒนาเว็บไซต์ของส่วนงานให้น่าสนใจมากขึ้น ๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ CMS และสามารถนำไปใช้ภายในส่วนงาน ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๔  0-3524-8082 , 8075, […]

  ขอนิมนต์/เชิญ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วย CMS ส่วนกลาง

    หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วย CMS ส่วนกลาง ระยะเวลาในอบรม ๒ วัน  รวม ๑๒ ชั่วโมง ขอนิมนต์/เชิญ บุคลากรส่วนกลาง เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วย CMS ส่วนกลาง วัตถุประสงค์ ๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ดูแลเว็บไซต์สามารถสร้างเว็บไซต์ของส่วนงานได้ ๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ไปประยุกต์พัฒนาเว็บไซต์ของส่วนงานให้น่าสนใจมากขึ้น ๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ CMS และสามารถนำไปใช้ภายในส่วนงาน ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๔  0-3524-8082 , 8075, […]

  Continue Reading...