11 ธันวาคม 2557|ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาและดูแลเว็บไซต์ส่วนงานด้วย Joomla (เฉพาะส่วนกลาง) รุ่นที่ ๑


ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาและดูแลเว็บไซต์ส่วนงานด้วย Joomla (เฉพาะส่วนกลาง) รุ่นที่ ๑
วันนี้ (๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖) พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาและดูแลเว็บไซต์ส่วนงานด้วย Joomla (เฉพาะส่วนกลาง) รุ่นที่ ๑ และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าอบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย