ขอนิมนต์/เชิญ ผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม “หลักสูตร การติดตั้งและใช้งานระบบปฎิบัติการ Windows 10”


ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอนิมนต์/เชิญ ผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม

“หลักสูตร การติดตั้งและใช้งานระบบปฎิบัติการ Windows 10”

bannerNEW210359

ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ นี้ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

โดยวิทยากร มากความสามารถทางด้านระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
นายวิศรุต  จิมานัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

ผู้สนใจหรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ :
ชั้น ๔ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ตึกสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หรือ โทร: ๐๓๕ – ๒๔๘ – ๐๐๐ ต่อ ๘๑๙๕ หรือ ๘๐๗๕ หรือช่องทางเว็บไซต์ www2.it.mcu.ac.th และ www.training.mcu.ac.th และช่องทาง FACEBOOK : MCU IT หรือช่องทาง Email: training.mcu.ac.th

ดาวน์โหลดกำหนดการคลิก